Skip to main content

Table 3 Chinese neurosurgical publications cited more than 100

From: Neurosurgical publications in China: an analysis of the web of science database

 

Title

Authors

Source

Cited

1

Glioma-Derived Mutations in IDH1 Dominantly Inhibit IDH1 Catalytic Activity and Induce HIF-1 alpha. [19]

Zhao, Shimin; Lin, Yan; Xu, Wei; Jiang, Wenqing; Zha, Zhengyu; Wang, Pu; Yu, Wei; Li, Zhiqiang; Gong, Lingling; Peng, Yingjie; Ding, Jianping; Lei, Qunying; Guan, Kun-Liang; Xiong, Yue

Science2009, 324:261–5

422

2

Stroke in China: epidemiology, prevention, and management strategies [20]

Liu, Ming; Wu, Bo; Wang, Wen-Zhi; Lee, Li-Ming; Zhang, Shi-Hong; Kong, Ling-Zhi

The Lancet Neurology 2007, 6:456–64.

222

3

hsa-mir-181a and hsa-mir-181b function as tumor suppressors in human glioma cells [21]

Shi, Lei; Cheng, Zihao; Zhang, Junxia; Li, Rui; Zhao, Peng; Fu, Zhen; You, Yonyping

Brain research 2008, 1236:185–93.

200

4

Conversion of human umbilical cord mesenchymal stem cells in Wharton’s jelly to dopaminergic neurons in vitro: Potential therapeutic application for parkinsonism [22]

Fu, YS; Cheng, YC; Lin, MYA; Cheng, H; Chu, PM; Chou, SC; Shih, YH; Ko, MH; Sung, MS

Stem cells (Dayton, Ohio) 2006, 24:115–24.

199

5

Improved outcomes from the administration of progesterone for patients with acute severe traumatic brain injury: a randomized controlled trial [23]

Xiao, Guomin; Wei, Jing; Yan, Weiqi; Wang, Weimin; Lu, Zhenhui

Critical care (London, England) 2008, 12:R61

167

6

Astrocyte elevated gene-1 is a novel prognostic marker for breast cancer progression and overall patient survival [24]

Li, Jun; Zhang, Nu; Song, Li-Bing; Liao, Wen-Ting; Jiang, Li-Li; Gong, Li-Yun; Wu, Jueheng; Yuan, Jie; Zhang, Hui-Zhong; Zeng, Mu-Sheng; Li, Mengfeng

Clinical cancer research : 2008, 14:3319–26.

146

7

Monodisperse water-soluble magnetite nanoparticles prepared by polyol process for high-performance magnetic resonance imaging [25]

Wan, Jiaqi; Cai, Wei; Meng, Xiangxi; Liu, Enzhong

Chemical communications (Cambridge, England) 2007:5004–6.

144

8

Early indicators of prognosis in 846 cases of severe traumatic brain injury [26]

Jiang, JY; Gao, GY; Li, WP; Yu, MK; Zhu, C

Journal of neurotrauma 2002, 19:869–74.

128

9

Downregulation of miR-21 inhibits EGFR pathway and suppresses the growth of human glioblastoma cells independent of PTEN status [27]

Zhou, Xuan; Ren, Yu; Moore, Lynette; Mei, Mei; You, Yongping; Xu, Peng; Wang, Baoli; Wang, Guangxiu; Jia, Zhifan; Pu, Peiyu; Zhang, Wei; Kang, Chunsheng

Laboratory investigation; 2010, 90:144–55.

126

10

MicroRNA-128 inhibits glioma cells proliferation by targeting transcription factor E2F3a [28]

Zhang, Yu; Chao, Tengfei; Li, Ran; Liu, Wei; Chen, Yang; Yan, Xingqi; Gong, Yanhua; Yin, Bin; Liu, Wei; Qiang, Boqing; Zhao, Jizhong; Yuan, Jiangang; Peng, Xiaozhong

Journal of molecular medicine (Berlin, Germany) 2009, 87:43–51.

124

11

Detection of multiple gene amplifications in glioblastoma multiforme using array-based comparative genomic hybridization [29]

Hui, ABY; Lo, KW; Yin, XL; Poon, WS; Ng, HK

Laboratory investigation; 2001, 81:717–23.

124

12

Effect of long-term mild hypothermia therapy in patients with severe traumatic brain injury: 1-year follow-up review of 87 cases [30]

Jiang, JY; Yu, MK; Zhu, C

Journal of neurosurgery 2000, 93:546–9.

124

13

Incidence and trends of stroke and its subtypes in China - Results from three large cities [31]

Jiang, B; Wang, WZ; Chen, HL; Hong, Z; Yang, QD; Wu, SP; Du, XL; Bao, QJ

Stroke; 2006, 37:63–8.

117

14

Influence of patients’ age on functional recovery after transplantation of olfactory ensheathing cells into injured spinal cord injury [32]

Huang, HY; Chen, L; Wang, HM; Xiu, B; Li, BC; Wang, R; Zhang, J; Zhang, F; Gu, Z; Li, Y; Song, YL; Hao, W; Pang, SY; Sun, JZ

Chinese medical journal 2003, 116:1488–91.

111

15

Surgical management of brain-stem cavernous malformations: Report of 137 cases [33]

Wang, CC; Liu, A; Zhang, JT; Sun, B; Zhao, YL

Surgical neurology 2003, 59:444–54; discussion 454

107

16

Clinical evaluation and follow-up outcome of diffusion tensor imaging-based functional neuronavigation: a prospective, controlled study in patients with gliomas involving pyramidal tracts. [34]

Wu, Jin-Song; Zhou, Liang-Fu; Tang, Wei-Jun; Mao, Ying; Hu, Jin; Song, Yan-Yan; Hong, Xun-Ning; Du, Gu-Hong

Neurosurgery 2007, 61: 935–48; discussion 948-9

106

17

Poly-L-lactic acid/hydroxyapatite hybrid membrane for bone tissue regeneration [35]

Sui, Gang; Yang, Xiaoping; Mei, Fang; Hu, Xiaoyang; Chen, Guoqiang; Deng, Xuliang; Ryu, Seungkon

Journal of biomedical materials research Part A 2007, 82:445–54.

106

18

Overexpression of astrocyte elevated gene-1 (AEG-1) is associated with esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) progression and pathogenesis [36]

Yu, Chunping; Chen, Kun; Zheng, Haiqing; Guo, Xianzhi; Jia, Weihua; Li, ManZhi; Zeng, Musheng; Li, Jun; Song, Libing

Carcinogenesis 2009, 30:894–901.

103

19

An in vivo evaluation of a biodegradable genipin-cross-linked gelatin peripheral nerve guide conduit material [37]

Chen, YS; Chang, JY; Cheng, CY; Tsai, FJ; Yao, CH; Liu, BS

Biomaterials 2005, 26:3911–8.

100